Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ciemnik gmina Ińsko, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.27.2016.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik1


2


3