Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linie gmina Bielice, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.384.2012.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2012 r. stwierdzające nieważność § 20 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 16 MW/U - uchwały Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie.1


2