Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bielice, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-09 Data wydania: 2015-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice
Data dodania do bazy: 2015-07-31 18:01:32
Data ogłoszenia: 2012-11-16 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:46
Data ogłoszenia: 2012-11-16 Data wydania: 2012-10-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.384.2012.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2012 r. stwierdzające nieważność § 20 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 16 MW/U - uchwały Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:46
Data ogłoszenia: 2012-08-17 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.
Data dodania do bazy: 2012-08-18 20:04:07
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:20:10
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:20:10
Data ogłoszenia: 2010-03-22 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice
Data dodania do bazy: 2011-02-14 20:01:00
Data ogłoszenia: 2010-03-22 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice
Data dodania do bazy: 2011-02-14 20:01:00