Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osinów Dolny gmina Cedynia, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.383.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2012 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osinów Dolny w gminie Cedynia.1


2