Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Cedynia, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.46.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność § 29. pkt 2 lit. b, lit. c i lit. d w zakresie słowa „letniskowa” oraz pkt 3 lit. b i lit. c w zakresie wyrazów „usługowej”, „mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących” uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żelichów gm. Cedynia
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:07:35
Data ogłoszenia: 2012-11-13 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osinów Dolny w gminie Cedynia
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:45
Data ogłoszenia: 2012-11-13 Data wydania: 2012-10-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.383.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2012 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osinów Dolny w gminie Cedynia.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:45
Data ogłoszenia: 2012-01-09 Data wydania: 2011-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia w części miejscowości Osinów Dolny
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50
Data ogłoszenia: 2010-09-13 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLII/368/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia
Data dodania do bazy: 2011-04-27 22:22:00
Data ogłoszenia: 2009-01-13 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osinów Dolny
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:52