Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lusowo gmina Tarnowo Podgórne, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LII/642/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych – część Lusowo IIIL9ZP – dla działki nr ewid. 450/4 w Lusowie1


2


3


4


5


6


7


8


9