Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jankowice gmina Tarnowo Podgórne, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-06-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/860/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach – dla działek nr 274/2, 275/4, 275/10 i 275/11
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:59
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/826/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Jankowicach w rejonie ulicy Wiśniowej
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:31
Data ogłoszenia: 2013-01-10 Data wydania: 2012-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/443/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla działek nr 305-część, 309, 320 w Jankowicach
Data dodania do bazy: 2013-01-10 21:21:59
Data ogłoszenia: 2012-01-04 Data wydania: 2011-08-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/166/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 – gmina Tarnowo Podgórne.
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50
Data ogłoszenia: 2010-09-30 Data wydania: 2010-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXI/699/2010 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice - dla terenów położonych w centrum Jankowic - część I
Data dodania do bazy: 2011-05-31 20:56:00