Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiry gmina Komorniki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.143.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. nieważność § 9 pkt 10 lit. c uchwały Nr V/49/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej w zakresie wyrazów: „na każde 20 miejsc parkingowych”1


2