Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wiry gmina Komorniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/229/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Słonecznej.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/230/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Południową.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/223/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej.
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:33
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-09-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 6/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2015r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:41
Data ogłoszenia: 2015-07-14 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/93/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki.
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:58
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.193.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/62/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:39
Data ogłoszenia: 2015-05-04 Data wydania: 2015-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/62/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki.
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:31
Data ogłoszenia: 2015-05-04 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.143.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. nieważność § 9 pkt 10 lit. c uchwały Nr V/49/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej w zakresie wyrazów: „na każde 20 miejsc parkingowych”
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:31
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2013-03-20 Data wydania: 2012-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/269/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2, 68 i 69 w Łęczycy.
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56