Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plewiska gmina Komorniki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

Uchwała nr XLIV/283/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 5AG



1


2


3


4


5


6


7


8


9