Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyrzysk gmina Wyrzysk, wielkopolskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.295.2015.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. orzekające nieważność uchwały nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska w części § 13 ust. 5 dotyczącej zapisów: „aczkolwiek przyjęte rozwiązania projektowe winny umożliwiać dostępność obiektów dworcowych w porach dnia oraz w dni, w które obiekt usługowy jest nieczynny. Istniejący budynek dworca autobusowego należy zachować, jako dobro kultury współczesnej. Dopuszcza się usunięcie ww. budynku dworca, aczkolwiek pod warunkiem opracowania inwentaryzacji budowlanej i architektonicznej, a następnie przekazania jej Burmistrzowi Wyrzyska, albo pod warunkiem przeniesienia ww. budynku w inne miejsce.”

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze KN.I.4131.1.295.2015.6

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2015-08-04 2015-08-03 2015-08-10 13:54:42

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda wielkopolskie pilski Wyrzysk

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2015 0 4802

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 wielkopolskie pilski Wyrzysk Wyrzysk miasto