Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wyrzysk gmina Wyrzysk, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 998/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.295.2015.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. orzekające nieważność uchwały nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska w części § 13 ust. 5 dotyczącej zapisów: „aczkolwiek przyjęte rozwiązania projektowe winny umożliwiać dostępność obiektów dworcowych w porach dnia oraz w dni, w które obiekt usługowy jest nieczynny. Istniejący budynek dworca autobusowego należy zachować, jako dobro kultury współczesnej. Dopuszcza się usunięcie ww. budynku dworca, aczkolwiek pod warunkiem opracowania inwentaryzacji budowlanej i architektonicznej, a następnie przekazania jej Burmistrzowi Wyrzyska, albo pod warunkiem przeniesienia ww. budynku w inne miejsce.”
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:42
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:39