Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marszewiec gmina Oborniki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVII/729/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Pacholewo - Marszewiec, gmina Oborniki.



1


2


3


4


5


6


7


8


9