Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oborniki gmina Oborniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-02-03 Data wydania: 2016-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/286/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Chłopskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2016-02-03 19:58:54
Data ogłoszenia: 2014-09-10 Data wydania: 2014-08-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/653/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki, pomiędzy ulicami: Bielawska, Gen. Tadeusza Kościuszki, Gen. Stefana Roweckiego, Gen. Władysława Andersa, Gen. Stanisława Taczaka i Gen. Franciszka Altera, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-06-17 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/611/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: Kowanowskiej i Przemysłowej, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2014-06-17 20:55:17
Data ogłoszenia: 2014-05-27 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/603/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Oborniki, przy ulicy Łukowskiej, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2014-05-30 07:19:33
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/540/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:12
Data ogłoszenia: 2014-02-05 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.486.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XLI/502/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Oborniki, przy ul. Łukowskiej, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:19
Data ogłoszenia: 2013-12-09 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.486.2013.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XLI/502/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Oborniki, przy ul. Łukowskiej, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:02:01
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/468/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki przy ulicy 25 Stycznia, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:56
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/261/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo - przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2, 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:33:27
Data ogłoszenia: 2012-06-22 Data wydania: 2012-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/250/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2012-06-23 12:00:09