Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rosocha-Kolonia gmina Golina, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina1


2


3


4


5


6


7


8


9