Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Golina, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-08 Data wydania: 2016-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.421.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016r. orzekające nieważność § 3 ust. 2 uchwały nr XXV/119/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 30 września 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2016-11-08 Data wydania: 2016-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.422.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016r. orzekające nieważność uchwały nr XXV/121/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2012-08-27 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, obręb Kraśnica
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:58
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-21 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44