Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czarnków gmina Czarnków, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XL/267/2009 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic Poznańskiej i Chodzieskiej



1


2


3


4


5


6


7


8


9