Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gębice gmina Czarnków, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.31.2014.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2014r. orzekające nieważność § 5 ust. 1 pkt 5, § 5 ust. 3 pkt 4, § 5 ust. 4 pkt 5 uchwały Nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:54
Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:54
Data ogłoszenia: 2013-02-12 Data wydania: 2012-12-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/239/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Gębice, Marunowo, Sarbia, Sarbka dla terenu produkcji elektroenergetycznej
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:40
Data ogłoszenia: 2013-02-12 Data wydania: 2012-12-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/240/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Białężyn, Brzeźno, Gębice, Huta dla terenu produkcji elektroenergetycznej
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:40