Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wąglik gmina Pisz, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.12.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w częściu uchwały nr XXXVIII/487/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik1


2