Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pisz gmina Pisz, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-01-31 Data wydania: 2017-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/435/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:39
Data ogłoszenia: 2015-12-02 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska)
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:48
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:44
Data ogłoszenia: 2014-07-01 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/565/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:52
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:45
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.476.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 listopada 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:45
Data ogłoszenia: 2013-01-28 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
Data dodania do bazy: 2013-01-28 20:50:34
Data ogłoszenia: 2011-01-12 Data wydania: 2010-08-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu
Data dodania do bazy: 2011-05-19 21:18:00
Data ogłoszenia: 2011-01-12 Data wydania: 2010-08-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/603/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.
Data dodania do bazy: 2011-04-10 00:35:00