Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeże gmina Pisz, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.277.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/358/2013 Rady Miejskiej w Piszu z 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy1


2


3


4