Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyn gmina Olsztyn, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.109.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 marca 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIV/854/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”1


2


3


4


5


6