Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Olsztyn gmina Olsztyn, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/854/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-03-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.109.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 marca 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIV/854/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-05-19 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/571/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie” część „C”
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:31
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/518/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami działkowymi w Olsztynie”
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2016-10-03 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/369/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna"
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/333/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenów ZP-2 i części terenu ZP-1"
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:20
Data ogłoszenia: 2016-03-04 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.43.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 lutego 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XIX/255/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim w Olsztynie
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:19
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.305.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015r. stwierdzające nieważność w cęści uchwały Nr XIII/165/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:56
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/165/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:41:55
Data ogłoszenia: 2015-06-09 Data wydania: 2015-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.136.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VIII/82/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie", w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07