Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Juchy gmina Stare Juchy, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.220.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 lipca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VII.54.2015 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Juchy, (dz. ewid.68/14) gmina Stare Juchy1


2