Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plęsy gmina Bartoszyce, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/186/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce obejmującego teren położony we wsi Plęsy



1


2


3


4


5


6


7


8


9