Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starachowice gmina Starachowice, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność Części uchwały Nr XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice w zakresie terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, tj.: 1. § 2 ust. 3 pkt 14, § 9 pkt 3, § 15 ust. 1 pkt 4 oraz § 37 ust. 1 i ust. 2 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-12 KDW. 2. § 24 ust. 5 pkt 10 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-10 KDW. 3. § 24 ust. 5 pkt 11 uchwały w zakresie słów: „oraz poprzez układ istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych 11-12 KDW”. 4. § 37 ust. 2 pkt 5 uchwały. 5. Rysunku planu (załącznik Nr 1 do uchwały określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu) w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW. 6. Rysunku planu (załącznik Nr 2 do uchwały określający zasady uzbrojenia technicznego terenu)w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW.1


2


3