Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Starachowice, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-01-08 Data wydania: 2017-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Długą - Przeskok - Polną - Zgodną – Iłżecką na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:52
Data ogłoszenia: 2017-03-31 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Dolne” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:20
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:35
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:35
Data ogłoszenia: 2014-06-03 Data wydania: 2014-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:59
Data ogłoszenia: 2013-07-22 Data wydania: 2013-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/12/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i D3 Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.17.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/11/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i D3 Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2013-03-20 23:33:48
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:52
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E4 – „Nowowiejska 1”  na obszarze miasta Starachowice.
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:52