Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Godów gmina Pawłów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.67.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XII/161/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30.10.2015r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów – obszar Godów I na terenie gminy Pawłów1


2


3