Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chybice gmina Pawłów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2014-05-08 07:56:54
Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.13.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, w zakresie wszystkich ustaleń (zarówno w tekście jak i na rysunku) zmiany planu dotyczących terenu zieleni łęgowej oznaczonego symbolem Z2
Data dodania do bazy: 2014-05-08 07:56:54
Data ogłoszenia: 2012-09-25 Data wydania: 2012-09-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.65.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/206/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:30:53
Data ogłoszenia: 2012-07-30 Data wydania: 2012-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:47
Data ogłoszenia: 2012-07-30 Data wydania: 2012-07-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.42.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminyPawłów w zakresie: - § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:47