Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerwona Górka gmina Łączna, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/105/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna1


2


3


4


5