Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świniary Nowe gmina Łoniów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.80.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary, gmina Łoniów1


2


3