Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łoniów-Kolonia gmina Łoniów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-08-13 Data wydania: 2015-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:48
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:00
Data ogłoszenia: 2010-09-27 Data wydania: 2010-07-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:17:00
Data ogłoszenia: 2010-04-27 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.
Data dodania do bazy: 2011-03-06 18:47:00
Data ogłoszenia: 2010-04-27 Data wydania: 2010-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-6/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2010r. uchwały Nr XXXI 1/205/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - dwóch terenów oznaczonych symbolem UP (tereny usług publicznych). II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w pkt II uzasadnienia.
Data dodania do bazy: 2011-02-13 20:14:00