Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jastrzębska Wola gmina Iwaniska, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska1


2


3


4