Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dziewiątle gmina Iwaniska, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/311/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie ewidencyjnym Dziewiątle
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:01:55
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/266/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie Dziewiątle
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:38