Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konary gmina Stopnica, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.34.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 27 uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica.1


2