Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Stopnica, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2011-08-17 Data wydania: 2011-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/ 47 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:01
Data ogłoszenia: 2011-08-17 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/ 47 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:01
Data ogłoszenia: 2011-08-17 Data wydania: 2011-06-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.34.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 27 uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica.
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:02