Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczerbice gmina Gaszowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr OG-BR.0007.29.163.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Szczerbice



1


2


3


4


5


6


7


8


9