Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Palowice gmina Czerwionka-Leszczyny, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.63.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVIII/639/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach1


2