Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzuchów gmina Kornowac, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Kornowac nr XIV.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w Gminie Kornowac



1


2