Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pogrzebień gmina Kornowac, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.38.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Kornowac nr XIV.95.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pogrzebień w Gminie Kornowac1


2