Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Myszków gmina Myszków, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.99.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIV/113/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Gruchla1


2


3