Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mysłowice gmina Mysłowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.115.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXV/404/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne w Mysłowicach1


2