Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Orzesze gmina Orzesze, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.64.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVIII/291/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Jaśkowicach oraz północno – zachodniej części miasta Orzesze1


2


3


4