Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parzymiechy gmina Lipie, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.81.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 20 lipca 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy1


2


3


4


5


6