Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Aleksandria gmina Konopiska, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.12.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 338/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 232/XXIX/2013 z dnia 11 marca 2013r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – Tereny Przemysłowe”1


2