Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzów gmina Chorzów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.46.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 9 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/130/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 1031


2