Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzów gmina Chorzów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.18.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/54/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A41


2


3


4


5