Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzów gmina Chorzów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/391/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej



1


2


3


4


5


6


7


8


9