Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzów gmina Chorzów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/45/11 Wojewody Śląskiego z dnia 4 listopada 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XI/183/11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej i Rębaczy1


2


3