Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepoczołowice gmina Linia, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.84.2013.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 217/XXII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3 w Gminie Linia1


2


3